Cімнадцять років тому перших своїх пацієнтів у Донецьку прийняв ГоспітальСітько-МРТ. Приваблювала передусім незвичність назви нового медичногозакладу, а головне — за­пропонована методика лікування хворих. Тут нікому невиписують рецептів, нікого не посилають в аптеку за дорогими ліками. Втім, і задешевими теж не посилають. І уколів не призначають. Узагалі обходяться безмедикаментів. Тут немає палат, пацієнти об­слуговуються амбулаторно.

То що ж воно таке? Найкраще про це, звичайно ж, розповість Микола Казаков —дирек­тор асоціації «Темп», організатор цього унікального медичного центру —поки що єдино­го в Україні.

            — Метод МРТ, тобто мікрохви­льової резонансної терапії — це сучасний, абсолютно безпечний метод немедикаментозного інтен­сивного відновлення функціональ­них можливостей усього організ­му, — розповідає Микола Іванович. — Він органічно поєднує принципи стародавньої китайської медицини та досягнення сучасної фізики, які спрямовані на відновлення функці­ональних систем організму.

Метод базується на дії електро­магнітних хвиль низької інтенсив­ності міліметрового діапазону на біологічно активні точки організму. Але вони настільки малі, що у кіль­ка мільярдів разів слабші, ніж від лампочки кишенькового ліхтари­ка. Тому усі побоювання з приво­ду «ненатуральної хімії чи фізики» необґрунтовані. У процесі такої дії включаються природні, генетичне обумовлені механізми відновлен­ня організму, адже «хвороба» у загальноприйнятому понятті — це ситуація, коли організм самотужки не зміг упоратися із захворюван­ням.

Виявляється, що в організмах живих істот так само, як і в косміч­ному просторі, існують електро­магнітні хвилі міліметрової довжи­ни, саме вони регулюють процеси в живих організмах на рівні клітини. Різниця тільки в тому, що в космосі це випромінювання має величезну потужність, а терапевтичні апарати МРТ генерують ті ж самі хвилі, але слабкої інтенсивності. Організм їх сприймає й реагує на них, як на щось «рідне», добре знайоме.

Я знайомий з Миколою Іванови­чем либонь вже років з тридцять, практично відтоді, коли він у 1981 році очолив відділ оборонної про­мисловості Донецького обкому партії. Прийшов він на ту посаду з тієї ж самої «оборонки», про його фахові здібності та організатор­ський талант свідчать два ордени — Трудового Червоного Прапора та «Знак Пошани», інші урядові та відомчі нагороди. І от, уявіть собі, оцей від початку до кінця технар, який і в космонавтиці встиг сказати своє вагоме слово, за що має чоти­ри медалі Федерації космонавтики СРСР, раптом всерйоз зацікавив­ся медициною.

— Не просто медициною, а кван­товою медициною, — уточнює Микола Іванович. — І не раптом, а після того, як досконально озна­йомився з дослідженнями у цьому напрямку, які здійснював доктор фізико-математичних наук, заслу­жений діяч науки і техніки України, академік Української технологічної академії, шевальє Бельгійсько­го королівства, професор Сергій Сітько.

Саме Сергію Пантелеймоновичу належить пальма першості запро­вадження в нашій країні квантової медицини, він очолив створений у 1986 році в Києві науково-до­слідний центр квантової медицини «Відгук».

М.Казаков і сам частенько бував у тому центрі, неодноразово зустрічався з академіком і до себе його запрошував. І все більше доходив висновку, що подібний центр необхідний і в нашому місті. Ідею його створення підтримали обласна держадміністрація та до­нецька міськрада. Внаслідок цьо­го, розпорядженням від 27 грудня 1994 року було створено Госпіталь Сітько-МРТ, а в травні наступного року він прийняв своїх перших від­відувачів.

Чому, запитаєте, госпіталь? Бо технологія мікрохвильової резо­нансної терапії завоювала визнання у всьому світі, вона запатентована в США, Китаї, Бельгії, в багатьох інших країнах. Саме тому слово «госпіталь» зорієнтоване на міжнародні стандарти визначення лікарня».

За 17 років існування госпіталю тут вже отримали медичну допомогу понад двадцять тисяч жителів не тільки Донецька, нашої області, а й із сусідніх регіонів.

Звертаються до Госпіталю Сітько-МРТ з найрізноманітніши­ми проблемами. Тут успішно ліку­ють органи дихання, алергічні за­хворювання, захворювання шкіри, органи травлення, органи сечо­статевої системи. Тут успішно від­новлюються основні системи люд­ського організму: центральна та периферійна нервова, ендокрин­на, серцево-судинна, опорно-ру­ховий апарат, захворювання лор-органів. Причому, немає жодних вікових обмежень, тут зустрінеш і малюків, і людей, яким вже за ві­сімдесят.

До медичного центру нерідко приходять вже тоді, коли гостре захворювання здобуває затяжний характер, коли традиційне лікуван­ня не дає бажаного результату при хронічних захворюваннях, коли турбують часті загострення або при наявності декількох хвороб;

коли необхідність лікування об­межується появою в пацієнта алергії на медикаменти;

при наявності доброякісних утворень і кист, при відсутності аб­солютних показань до оперативно­го лікування, внаслідок травм або при їхньому повільному загоєнні.

Навесні і влітку, коли повітря у наших містах наповнюється, крім традиційних промислових відхо­дів, ще й тополиним пухом, коли буйно зацвітають шкідливі бур’яни, особливо амброзія, сюди часто звертаються люди, організм яких схильний до алергії. І знаходять тут дієву допомогу.

— Профілактичний   курс   МРТ значно ослаблює прояви алергії, — розповідає лікар Нела Крилова. — Звичайно, краще звернутися до нас заздалегідь, але навіть якщо ви пропустили цей момент і хвороба вже в розпалі, все рівно вже впро­довж першого курсу на третьому, але не далі, як на сьомому сеансі  симптоми хвороби стають слабшими, а вже на десятому сеансі  пацієнт — практично здоровий.

Про переваги лікування методом МРТ можна розповідати без кінця. Ми вже відзначили деякі з них. Зо­крема, таке лікування абсолютно безпечне для пацієнта, адже рівень сигналу електромагнітних хвиль вкрай малий; воно виключає не­безпеку інфікування, оскільки ме­тод впливу безконтактний; не ви­никають небажані побічні ефекти, які властиві лікарській медицині; дозволяє під час одного курсу ліку­вати кілька захворювань і організм у цілому.

Але, безумовно, найголовніше, на що звернула нашу увагу голо­вний лікар медичного центру Тетя­на Величко, що МРТ лікує не якусь окрему хворобу, а увесь організм людини. Ця система енергетична, вона надає можливість ставитися до пацієнта не частинами — до го лови, до шлунку, до вуха чи якогось іншого органу, а як до цілісної сис­теми.

Курс лікування залежить від ін­дивідуального стану пацієнта. За­звичай, це — десять сеансів, на які витрачається два тижні. У зайнятих людей це відбере мінімум їхнього часу — не більше 40 хвилин на се­анс.

Досягнення Госпіталю Сітько-МРТ гідно поціновані. Медичний центр неодноразово виходив пе­реможцем багатьох конкурсів, має безліч грамот, дипломів. А торік медичний центр отримав безстро­кову ліцензію Міністерства охоро­ни здоров’я України та акредитаційний сертифікат, що підтверджує вірність обраного шляху та високу ефективність лікування.

Отже, всі, кому випало тут побувати, давно по­вірили у переваги ліку­вання методом МРТ. З багатьма із них випало й нам побесідувати. І всі вони, без винятку, на­голошували на ефектив­ності лікування в Госпіталі Сітько-МРТ.

До речі, в такій ефек­тивності при бажанні мо­жуть легко переконатися і читачі нашої газети. У нас є домовленість з керів­ництвом асоціації «Темп» про те, що трьом перед­платникам   «Донеччини» буде надана можливість безкоштовно пройти курс діагностування   та   ліку­вання в Госпіталі Сітько-МРТ. Більше того, пільга­ми тут може скористати­ся будь-хто з наших по­стійних   передплатників. Для цього лише треба принести з собою передплатну квитанцію, й ви отримаєте 20-відсоткові скидки на лікування. Акція діє до 25 грудня 2012 року.

 

Редакція газети «Донеччина» та колектив Госпіталю Сітько-МРТ бажають вам, шановні наші читачі, міцного здоров’я.

Валерій ШЕПТУХА.

Газета «Донеччина» № 41 (15701) , 8 червня 2012 року.